Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. Wij leveren kwaliteit en via o.a. het WMK instrument willen we die kwaliteit beschrijven en zichtbaar maken en kwaliteitszorg koppelen aan personeelsbeleid. Het instrument zetten we mede in voor de doelgerichte ontwikkeling van de school en de doelgerichte ontwikkeling van de medewerkers. We zijn voortdurend bezig om ons onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen en stamgroepleiders meer, beter of anders leren.

Hier vind u de verschillende documenten die de kwaliteitszorg zichtbaar maken

A Het meerjarenbeleidsplan genaamd schoolplan
B Het jaarplan

A. Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier: Schoolplan 2018-2022.pdf om het schoolplan te downloaden.

B. Het jaarplan

In het jaarplan geven wij aan welke beleidsterreinen we gaan scoren, welke vragenlijsten we gaan inzetten, wat onze voornemens zijn gelet op het deelplan. Daarnaast vermelden we welke activiteiten we nog meer gepland hebben. In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen. klik hier: Jaarplan 2021-2022.pptx om het jaarplan te downloaden. In dit jaarplan staat ook een dia met de evaluatie van het afgelopen jaar.