Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Continurooster 

Op  onze Jenaplanschool werken we al jaren volgens een continurooster. Dit betekent voor u dat uw kind tussen de middag overblijft op school en dat de lessen 's middags wat vroeger zijn afgelopen. Wij hanteren vanaf schooljaar 2018-2019  een 5 gelijke dagen rooster. Alle kinderen gaan dan 5 dagen van 8:30 u tot 14:00 u naar school.             
Onderdeel van de Jenaplan filosofie is, dat er een opvoedende taak ligt voor de school. Binnen deze taak past ook het middageten. Het samen eten vormt, los van de pauze een deel van het ritmisch weekplan. De lunchtijd wordt benut in het kader van het bijbrengen van sociale vaardigheden aan de kinderen en het bevorderen van sociale redzaamheid en gezond gedrag, we zorgen voor elkaar, delen met anderen , halen drinken voor elkaar, er is tijd voor een gesprek, voor leesbevordering en taalontwikkeling, voor lessen voorbereiden en/of evalueren en we beleven samen de gebeurtenis van de dag.

Het eten op school bevordert bovendien gezond gedrag, want het goed en gezond eten komt hierdoor vaak aan de orde.

Het continurooster levert een positieve bijdrage aan het dagritme van de kinderen en groepsleiders , past perfect bij onze filosofie en is praktisch voor de ouders. De ouders hoeven hun kind(eren) dus maar één keer te brengen en te halen. Dit betekent harmonie, rust en regelmaat voor alle kinderen in een doorgaande lijn. Anderzijds biedt het continurooster ook aan ouders meer mogelijkheden om hun werk beter met schoolgaande kinderen te combineren. 

Lestijden                                                                                                                                                De schooltijden zijn van 8.30 u tot 12.00 u en van 12.30 u tot 14.00 u. De overblijf tussen de middag zelf maakt geen deel uit van de lestijd. Omdat het reizen tussen de middag van en naar huis echter niet meer nodig is, is de lunchpauze korter.

Overblijf
De pauze voor alle kinderen duurt een half uur, van 12.00 u tot 12.30 u. De kinderen eten in hun eigen klas en gaan daarna onder begeleiding van de stamgroepleider buiten spelen.