Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Jenaplanvisie    

Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën en inzichten van Peter Petersen. Een van de onderwijsvernieuwers die zich afzette tegen de klassieke school, omdat die geen rekening hield met het feit dat kinderen naar aanleg en tempo verschillen. Petersen hechtte veel waarde aan het opvoeden in groepsverband. Naar zijn idee moesten kinderen van jongs af aan leren omgaan met de samenleving.

De samenleving van later zou door het kind in allerlei situaties geoefend moeten worden, door anderen te helpen, zelf geholpen worden, constructieve kritiek te geven en te ontvangen. Een school moest ruimte bieden voor individuele ontplooiing naast het optimaal functioneren van de groep. Zelfwerkzaamheid, afgewisseld met groepsopdrachten.

Op de Klimboom zijn we daar grotendeels nog steeds mee eens, maar wel vertaald naar de wensen en eisen van de maatschappij van nu. Behalve een goed ontwikkeld kennis- en vaardighedenniveau, worden kwaliteiten verlangd als kunnen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Het zijn precies die zaken waar we op de Klimboom veel aandacht aan besteden.

 De essenties van het Jenaplanonderwijs.
jenaplan-essenties_A4.pdf