Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelden

Wij verwelkomen natuurlijk graag nieuwe leerlingen op onze school. We vinden het echter belangrijker dat ouders bewust juist wel of niet voor onze school kiezen. Daarom besteden we veel aandacht en tijd aan goede en open informatie over ons onderwijs. We hebben met belangstellende ouders een uitvoerig informatiegesprek en we laten de school zien.

Peuters kunnen vanaf 2 jaar naar de jenaplan-peuterspeelgroep de Donderkopjes. Een kleuter is op onze school welkom vanaf de dag dat hij of zij 4 jaar wordt. Voor een kind is de overgang naar de basisschool een hele grote stap waarbij vele nieuwe situaties en ervaringen op het kind afkomen. We vinden het daarom altijd heel prettig om een nieuwe leerling op een rustige manier te laten wennen aan de nieuwe situatie. Met de meeste ouders worden er daarom afspraken gemaakt om het kind voorafgaande aan de definitieve plaatsing een aantal dagen of dagdelen te laten wennen. In overleg tussen ouders en leerkrachten worden de 4 wendagen of 8 dagdelen afgesproken.

Gaat het om aanmelding van midden- en/of bovenbouwkinderen adviseren we om het kind twee weken te laten meedraaien. Betreft het een leerling die vanwege een verhuizing graag bij ons op school wil komen, dan worden er met de ouders afspraken gemaakt hoe de overgang kan gaan plaatsvinden. Betreft het een leerling die binnen onze wijk van school wil veranderen, dan gaat dat altijd in overleg met de school waar de leerling eerst is ingeschreven.
Hier vindt u het inschrijfformulier: InschrijfformulierdeKlimboom.docx