Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het Team

Schoolleider

Lenneke van Genderen
Mijn naam is Lenneke van Genderen, 
ik mag directeur zijn van deze prachtige Jenaplanschool. Ik ontdekte in de begin jaren van mijn loopbaan dat vernieuwend onderwijs mij inspireerde. Voor mij staat de totale ontwikkeling van een kind centraal. Kinderen hebben vertrouwen, ruimte, tijd, waardering, een veilige omgeving en eigenaarschap nodig om zich goed te ontwikkelen. Ieders talent telt! Het team is mijn ‘’stamgroep” en ik geef leiding op basis van relatie. Ik sta voor een professionele, lerende organisatie met als sleutelwoord ’’samen’’. Samen met kinderen, ouders, collega’s en andere betrokkenen zorgen voor passend en vernieuwend onderwijs van de toekomst.


Stamgroepleiders Giraffen

Ik ben Bianca Ronde en werk nu al weer een jaar op de Klimboom. Ik sta op maandag en dinsdag in de middenbouw bij de Giraffen. Daarnaast werk ik op donderdag en vrijdag individueel met kinderen die een arrangement hebben. De afwisseling vind ik erg leuk.

Naast leerkracht ben ik ook kindercoach. Ik vind het heel belangrijk dat een kind lekker in zijn vel zit. Dit is de basis om tot leren en persoonlijke groei te komen.
Het voelt voor mij weer heel fijn om in het jenaplanonderwijs te werken. Het kind staat centraal. Het werken met teksten van kinderen, samen vieren, werken vanuit thema's, de verschillende kringen, het leren van en met elkaar, groepen met meerdere leeftijden bij elkaar en zo kan ik nog wel even door gaan. Kortom, ik ben blij dat ik de stap heb gemaakt en werk met veel plezier op de Klimboom.


Ik ben Paula van der Matten en ik ben de juf van de Giraffen op woensdag, donderdag en vrijdag. Nadat ik ben afgestudeerd aan de Pabo, heb ik ervaring opgedaan in het Ontwikkelings Gerichte Onderwijs (OGO). Deze vorm van onderwijs spreekt mij ontzettend aan omdat ieder kind zichzelf mag zijn en zijn eigen ontwikkeling kan en mag volgen. Als leerkracht heb ik de afgelopen jaren geleerd om goed naar kinderen te kijken, talenten te benutten en doelen op een thematische en creatieve manier toe te passen in het dagelijkse onderwijs. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn en dat we samen een inspirerende omgeving creëren waarin leren van en met elkaar voorop staat. Op naar een fijn, gezellig en leerzaam jaar bij de Giraffen! !

Stamgroepleiders Bijen

Mijn naam is Joke van Geel, ik ben een van de twee stamgroepleidsters van de Bijengroep. Ik ben nu bijna 14 jaar werkzaam op de Klimboom. De eerste 8 jaar heb ik een onderbouw groep gedraaid en nu voor het 6e jaar in de bovenbouw.

Ik heb het geluk om al 17 jaar juf te mogen zijn, iets wat mijn hele leven mijn grote droom was.
Het les geven aan kinderen is iedere dag weer een feest. De groei en ontwikkeling van kinderen van dichtbij mee te mogen maken en hierin in een rol te spelen vind ik een eer.
Naast de PABO heb ik in 2016 ook een de opleiding Master Special Educational Needs aan de Fontys Hogeschool afgerond. Waardoor ik nog neer handvatten heb gekregen om ieder kind te helpen in zijn of haar individuele ontwikkeling. Ieder kind is uniek en heeft recht op zijn of haar eigen individuele ontwikkeling. Het Jenaplan onderwijs sluit dan ook heel goed aan bij mijn onderwijsvisie. In mijn privé leven ben ik de trotse moeder van mijn eigen wondertje Evy, ben ik vaak te vinden bij de Reddingsbrigade in Breda of wandel ik graag met mijn hond Toos.

Stamgroeleiders Apen

Mijn naam is Leonie Kooiman. 

Op maandag en dinsdag ben ik stamgroepleider van de Apengroep. Samenwerken vinden wij in de Apengroep ontzettend belangrijk. Dit zie je in alle activiteiten terug; in de kring, tijdens het werken en tijdens het spel. 
Ik krijg energie van de openheid van kinderen, hun puurheid, hun enthousiasme, hun nieuwsgierigheid en hun kijk naar onze grote wereld vind ik geweldig! Ik sta hen graag bij in situaties die zij tegen komen en stimuleer hen om verder te groeien..."

Stamgroepleiders Vissen

Ik ben Sabine van den Hout en sinds dit jaar nieuw op de Klimboom. Op maandag, dinsdag en vrijdag om de week werk ik met veel plezier als stamgroepleider in de vissengroep. Elke dag weer geniet ik van het enthousiasme, de openheid en de onbevangenheid van kinderen. Samen met de Vissen wil ik een rijke en betekenisvolle leeromgeving creëren, waarin alle kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen en waar er veel ruimte is voor de inbreng van de kinderen. Als kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en de activiteiten aansluiten bij hun belevingswereld is leren zoveel leuker. Ik heb veel zin om met de vissen mooie dingen te creëren!

Mijn naam is Rosalie van Strien en ik ben één van de stamgroepleiders van de Vissen. In december 2009 ben ik op de Klimboom begonnen met werken als invaller. In de jaren erna heb ik dan ook in meerdere groepen les gegeven als invaller. Iedere dag weer geniet ik van de kinderen en krijg ik zoveel van ze terug. Het Jenaplanonderwijs spreekt mij enorm aan en ik ben dan ook blij dat ik in juni 2016 mijn jenaplanopleiding heb kunnen afronden.
Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn en zich veilig voelt in de groep. Als kinderen zich veilig voelen kunnen zij hun eigen talenten laten zien en ontwikkelen. Samen met Sabine wil ik er een fijn en leuk jaar van maken bij de Vissen!

Stamgroepleiders Beren

Ik ben Dorien van der Voorden en werk nu 1 jaar op de Klimboom. 
Ik heb ruim 20 jaar ervaring opgedaan in het Daltononderwijs, waar kinderen veel samenwerken, eigen verantwoordelijkheid leren dragen en zelfstandig leren zijn. Deze uitganspunten vind ik erg belangrijk. Jenaplanonderwijs heeft me altijd getrokken omdat het nog meer uitgaat van de eigen inbreng van de kinderen bij hun leerprocessen. Ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten die we samen kunnen laten groeien en leren benutten, dat is waar mooi en goed onderwijs voor staat vind ik. 

Mijn naam is  Gerda van Gameren.

 Ik ben al geruime tijd werkzaam op de Klimboom en werk er nog steeds met veel plezier. De laatste jaren ben ik vooral te vinden in de bovenbouw. Samen met juf Dorien draai ik momenteel de Beren groep.

Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind zich prettig en veilig voelt, zowel binnen als buiten de klas. Om nog meer te kunnen doen aan het bewerkstelligen van dit doel ben ik nu ook bezig met de opleiding tot integratief kindertherapeut. Dit geeft mij nog meer handvatten om kinderen op verschillende vlakken te kunnen helpen. Samen met het kind kijk ik graag naar zijn of haar talenten en zorgen we ervoor dat die tot bloei komen. En natuurlijk help ik graag daar waar het kind iets moeilijk vindt. En zo kan ieder kind zichzelf ontwikkelen en groeien we samen naar grote hoogtes!

Stamgroepleider Leeuwen

Stamgroepleider Pinguïns

Stamgroepleider Olifanten